Elena Bettini jest Przełożoną i Matką małego instytutu, właśnie ona, która uważała się za najmniejszą i niezdolną do udźwignięcia takiej odpowiedzialności, ale Bóg zna jej serce i może liczyć na to “ziarno” gotowe obumrzeć, aby mogła rozkwitnąć wiosna.