Ojciec Święty prosi, by przeniosła się, jako Przełożona, do innego Instytutu zakonnego, który nagle został pozbawiony założyciela, pozostanie tam przez trzynaście lat. Całkowite posłuszeństwo cechuje życie Eleny Bettini, zawsze uważnej na to, by dostrzegać w swoim życiu przejście Boga za pośrednictwem ludzi.