Od dnia 15 grudnia z wielką radością i głęboką wdzięcznością przywołujemy jej wstawiennictwa jako Czcigodnej Służebnicy Bożej, krocząc z miłością jej śladami.