Prosi Stolicę Apostolską o pozwolenie na opuszczenie Zgromadzenia zakonnego, aby zająć się leciwą mamą w Wenecji; dokument papieski zezwala mu na pełnienie posługi w charakterze kapłana diecezjalnego.