Patriarcha Wenecji powierza mu parafię SS. Ermagora e Fortunato, gdzie całkowicie się angażuje, jednak po trzech latach stan zdrowia zmusza go do przeniesienia się do Monzy, do rodzącego się Instytutu Sakramentek, którym kieruje duchowo przez osiem lat.