W czasie kapituły generalnej o. Manini zostaje wybrany konsultorem prowincjonalnym, proboszczem domu w Carrobiolo oraz mistrzem nowicjatu.