Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

(Mt. 6,33)

„Zapłońcie miłością, która sprawi, że żywo poczujecie sprawy Boga i bliźniego; zawsze,
kiedy możecie, dbajcie niestrudzenie o dobro innych, dla większej chwały Bożej”.

„Przebywajcie z Bogiem i często o Nim mówcie.
Od czasu do czasu przypominajcie sobie nawzajem o Bożej obecności”.
„Chodź w mojej obecności i bądź doskonały”.

Południowa Ameryka

Azja

Północna Ameryka

Europa

Promień Słońca

Na ścieżkach ubóstwa każdego czasu

Rozdział 1

Promień Słońca

Na ścieżkach ubóstwa każdego czasu

Rozdział 2

Promień Słońca

Na ścieżkach ubóstwa każdego czasu

Rozdział 3

Promień Słońca

Na ścieżkach ubóstwa każdego czasu

Rozdział 4

MISJA JUCATANU (MEX)

Wywiad z Catholic Telesur

©OFICJALNA STRONA CÓREK BOŻEJ OPATRZNOŚCI
Via Matteo Bartoli, 255 – Roma - Italia
fdpcuria@tin.it