ZAŁOŻYCIELKA

Czcigodna Matka Elena Bettini

1814

Narodziny

Narodziny

Dnia 6 stycznia, Elena Bettini przychodzi na świat w Rzymie, jej rodzice to Vincenzo i Lucia Cardinali. Ma czwórkę rodzeństwa.

1832

Zakłada Rodzinę Zakonną

Zakłada Rodzinę Zakonną

Dnia 8 września, razem z dwoma towarzyszkami: Violante Parigiani i Luisa Migliacci, decyduje się na konsekrację Panu, tak powstaje rodzina zakonna Córek Bożej Opatrzności.  

1839

Przełożona i Matka

Elena Bettini jest Przełożoną i Matką małego instytutu, właśnie ona, która uważała się za najmniejszą i niezdolną do udźwignięcia takiej odpowiedzialności, ale Bóg zna jej serce i może liczyć na to „ziarno” gotowe obumrzeć, aby mogła rozkwitnąć wiosna.

1856

Nowa Posługa

Ojciec Święty prosi, by przeniosła się, jako Przełożona, do innego Instytutu zakonnego, który nagle został pozbawiony założyciela, pozostanie tam przez trzynaście lat. Całkowite posłuszeństwo cechuje życie Eleny Bettini, zawsze uważnej na to, by dostrzegać w swoim życiu przejście Boga za pośrednictwem ludzi.

Trudna Misja

Trudna Misja

Ojciec Święty Pius IX, powierza jej trudne kierownictwo Conservatorio della SS.ma Concezione znajdującym się w rzymskiej dzielnicy Trastevere, które przyjmowało osierocone na skutek cholery małe i duże dziewczynki „nieokrzesane, porywcze, krnąbrne i kłótliwe”.

1892

Jej Modlitwa Zostaje Wysłuchana

Matka Elena Bettini, posunięta już w latach, ponawia prośby o zastąpienie jej w zadaniu kierowania Instytutem, kiedy ma to miejsce, w 1892 roku, jej serce przepełnia radość, klęka przed nową Przełożoną Generalną, która to obejmuje ją z nieskończoną wdzięcznością. Jest nią Matka Cherubina Camerata, która od dziecka pełną piersią oddychała Charyzmatem poprzez osobę Matki i nauczycielki, Eleny Bettini.

1893

Matczyna troska

W sierpniu dosięga ją paraliż jelit i zaczyna powoli gasnąć, ale nie myśli o sobie, ma uśmiech dla wszystkich, wykazuje też wiele troski o zdrowie swoich córek. Przypomina im o wzajemnej miłości oraz gorliwości w trosce o dusze, a widząc je zapłakane z powodu pogorszenia się jej stanu zdrowia, pyta z matczyną czułością: „dlaczego płaczecie? Śmierć jest darem Boga, pozwala nam cieszyć się Nim w Raju, poprzedzę was.  Przestrzegajcie reguł i czyńcie dużo dobrego dla dziewcząt, zwłaszcza najuboższych. Wybierajcie ostatnie miejsce na ziemi, a otrzymacie pierwsze w niebie”.

1894

Narodziny dla Nieba

Narodziny dla Nieba

W nocy przyjmuje sakrament namaszczenia chorych, Matka Generalna Cherubina Camerata czuwa przy niej i modli się, jednak ogarnięta wzruszeniem, milknie; chora to zauważa i kiedy zostają same, mówi: „Matko Generalna, wydaje mi się Matka bardzo przygnębiona. Pełniąc tę funkcję, trzeba umieć ukrywać łzy. We wspólnocie każda siostra ma swoje trudności, przełożona, jak matka w rodzinie, musi rozumieć je wszystkie, a własne ukryć. Największym darem, jaki może uczynić swoim córkom, będzie zawsze pokój i pogoda ducha. Uśmiech będzie niczym promień światła w ich duszach, gdyż siostry, w życiu wyrzeczeniem i darem, jakich codziennie się od nich wymaga, potrzebują go. Nasza dobroć ma im przypominać tą Pana. Tylko w ten sposób otworzymy ich serce na dobro i popchniemy ku niebu… tak bardzo potrzeba dobroci na ziemi… dawajmy jej dużo… dopóki możemy”. W nocy, 21 grudnia 1894 roku wędrówka dobiegła końca, czuje zbliżające się kroki Oblubieńca, jej serce drży z radości, podczas gdy ostatnie spojrzenie szuka Krzyża, ale Zmartwychwstały, Miłość jej życia staje przed nią, w całym swoim blasku.

1994

Ogłoszona Czcigodną Służebnicą Bożą

Ogłoszona Czcigodną Służebnicą Bożą

Od dnia 15 grudnia z wielką radością i głęboką wdzięcznością przywołujemy jej wstawiennictwa jako Czcigodnej Służebnicy Bożej, krocząc z miłością jej śladami.

TRIDUUM LUB NOWENNA, BY WYPRASZAĆ U PANA ŁASKI ZA
WSTAWIENNICTWEM CZCIGODNEJ MATKI ELENY BETTINI

O Boże, Ojcze przewidujący i miłosierny, źródło wszelkiego dobra i wszelkiej pociechy, zwracam się do Ciebie z dziecięcą ufnością, pokornie Cię proszę o przebaczenie moich grzechów i z żywą wiarą błagam Cię za wstawiennictwem Czcigodnej Matki Eleny Bettini o udzielene mi łaski….., o którą ufnie Cię proszę.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu….
Jezu, Wybrany Synu Ojca, Ty, dla naszego zbawienia, zgodziłeś się przyjść, aby nas odkupić, a swoim „Oto jestem, poślij mnie” ofiarowałeś się za nas. Kocham Cię całym sercem i, z nadzieją, błagam Cię za wstawiennictwem Czcigodnej Matki Eleny Bettini, abyś udzielił mi łaski…., o którą gorąco Cię proszę.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu….
Duchu Święty, nieskończona miłości Ojca i Syna, Odrodzicielu nowego życia i Twórco wszelkiej świętości, rozpal i przemień moje serce prawdziwą miłością, pozwól na wyniesienie do chwały twojej wiernej Oblubienicy, Czcigodnej Matki Eleny Bettini, udzielając mi przez jej wstawiennictwo łaski…, o którą z głębi serca Cię proszę.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu….

MODLITWA

 

Boże, dobry i miłosierny Ojcze, który w swojej tajemniczej Opatrzności wybrałeś Matkę Elenę Bettini na świadka Twojej nieskończonej dobroci ku maluczkim i potrzebującym, spraw, abyśmy zachęcone przykładem jej hojnego życia, naśladowały ją i z pogodną ufnością postępowały zgodnie z jej naukami, czyniąc je żywymi i obecnymi w naszym codziennym życiu. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

©OFICJALNA STRONA CÓREK BOŻEJ OPATRZNOŚCI
Via Matteo Bartoli, 255 – Roma – Italia
fdpcuria@tin.it