Świeccy  FDP

POCZĄTKI

Historia naszego Instytutu jest związana z obecnością świeckich, pragnących współdzielić nasz Charyzmat i naszą duchowość. Przez lata, misja i świadectwo ewangeliczne Córek Bożej Opatrzności pozwoliły byłym uczniom zakochanym w duchowości Czcigodnej Matki Eleny Bettini, rodzicom, który zetknęli się z zaskakującymi zrządzeniami Opatrzności, ukrytej w nawet w najbanalniejszych wydarzeniach dnia codziennego oraz innym świeckim na fascynację opatrznościową miłością Boga w ich życiu. Nauczyli się dostrzegać w swoim życiu istnienie światła opatrznościowej miłości Ojca, odkryli, że są cenni w Jego oczach, bo zostali ukochani i odkupieni Jego miłością. I tak odczuli potrzebę bycia, w codziennym życiu, małym przejawem Bożej Opatrzności, poprzez troskę o osoby najsłabsze, z którymi się stykali, idąc tym samym spontanicznie w ślad za naszymi założycielami. W roku 1994 roku, z okazji obchodów 100-lecia śmierci naszej Matki Założycielki została oficjalnie utworzona w Chile pierwsza grupa zwana „Świeccy Bettiniani”.

TOŻSAMOŚĆ

Świecki, który odkrywa w sobie harmonię z naszym charyzmatem, jest wezwany do życia dziecięctwem, do ufnego zawierzenia Bożej Opatrzności w każdej sytuacji życia. Pozwalając się kształtować Synowi Bożemu „łagodnemu i pokornemu sercem”, żyje synowską i ufną relacją z Ojcem.

Stara się dostrzec Jego obecność w przebiegu wydarzeń i czyni swoją Jego wolę. Zawierzając się Jemu, przeżywa codzienny trud i ból w świetle Tajemnicy Paschalnej. Bezwarunkowa miłość Chrystusa pozwala mu dawać „jasne świadectwo o Opatrzności” w rodzinie, w pracy, w zaangażowaniu społecznym i duszpasterskim.

  • W Maryi, Matce Bożej Opatrzności odnajduje wzór wiary, bezgranicznej ufności, zawierzenia, i bezinteresowności w dawaniu.
  • W Elenie Bettini – matkę i siostrę, która zna drogę pokory, prosty, stawania się „opatrznością“ w sposób darmowy i radosny.
  • W ojcu Maninim – wspaniały przykład umiłowania ubóstwa jako bezwarunkowego zdania się na wolę Bożą.

FORMACJA

Droga formacji Świeckiego FDP prowadzi do nadania nowego znaczenia życiu chrześcijańskiemu osoby w specyfice charyzmatu świeckiego, aby w pełni odpowiedziała na otrzymane wezwanie.

Droga formacyjna obejmuje formację początkową i stałą.

Formacja początkowa trwa przynajmniej rok i prowadzi osobę do stopniowego nabycia świadomej tożsamości Świeckiego FDP.

Formacja stała towarzyszy w pogłębianiu tożsamości i misji, uczy przyjmowania odpowiedzialności za własną formację.

RELACJA MIĘDZY ŚWIECKIMI FDP I CÓRKAMI BOŻEJ OPATRZNOŚCI

• Życie braterskie i modlitewne, zwłaszcza przy okazji celebracji związanych z naszą Rodziną zakonną;

• Łączność i weryfikacja, w wierności temu samemu charyzmatowi, znaków czasu i wytycznych eklezjalnych;

• Doświadczenia i informacje dotyczące życia i działalności duszpasterskiej: opracowanie i realizacja ścieżek formacyjnych;

• wspólna służba „najuboższym“ w tych samych środowiskach społeczno-duszpasterskich.

©OFICJALNA STRONA CÓREK BOŻEJ OPATRZNOŚCI
Via Matteo Bartoli, 255 – Roma – Italia
fdpcuria@tin.it