Formacja

POWOŁANIE

„Drodzy młodzi, bycie powołanym po imieniu to zatem znak naszej wielkiej godności w oczach Boga, Jego upodobania względem nas. I Bóg wzywa każdego z was po imieniu. Wy jesteście owym „ty” Boga, cennymi w Jego oczach, godnymi szacunku i umiłowanymi (por. Iz 43, 4). Przyjmujcie z radością ten dialog, jaki proponuje wam Bóg, to wezwanie, jakie kieruje On do was, powołując po imieniu”. (Watykan, 11 lutego, Orędzie na 33. Światowy Dzień Młodzieży 2018 r.)
Powołanie do życia zakonnego Córek Bożej Opatrzności, jak każde inne powołanie, jest darem Bożym, ale konkretnie rozpoznaje się je za pośrednictwem ludzi i specyficznych cech.

Ścieżka Formacyjna:

początkowa formacja w naszej Rodzinie zakonnej składa się z następujących etapów:

ROZEZNANIE POWOŁANIA

Zaproszenie Jezusa: „Przyjdź i zobacz” prowadzi do fascynacji Jego osobą i pięknem całkowitego daru z siebie dla Królestwa Bożego.
Głównym celem tego etapu jest pomoc młodym dziewczętom w rozpoznaniu daru, który w sobie noszą, w pogłębieniu znaczenia chrzcielnej konsekracji, poznaniu historii, fizjonomii duchowej i apostolskiej naszej rodziny zakonnej, aby mogły wybrać w sposób wolny i odpowiedzialny bycie jej częścią.

PRENOWICJAT

Jest to etap przygotowujący do nowicjatu, w którym młoda dziewczyna, aspirująca do życia zakonnego w naszym instytucie, przeżywa swoją wiarę w sposób osobisty i z przekonaniem, intensyfikuje swoją formację i osobiste spotkanie z Panem na modlitwie, aby stopniowo dokonywało się oderwanie wymagane do pójścia za Chrystusem, a także podjęcie z pogodą i wolnością zobowiązań życia konsekrowanego, które prowadzi do radości z odnalezienia skarbu (Mt 13, 44).

NOWICJAT

Wraz z nowicjatem zaczyna się życie zakonne, którego głównym celem jest kształtowanie umysłu i serca nowicjuszki na potrzeby Bożego powołania, poprzez doświadczenie głębokie i przemieniające miłości Chrystusa oraz poznanie stylu życia Córek Bożej Opatrzności ze względu na pierwsze zobowiązanie.

JUNIORAT

Wraz z pierwszą profesją zaczyna się ostatni etap formacji początkowej, która pozwala młodej zakonnicy pogłębić i lepiej zweryfikować swoje powołanie oraz swoją predyspozycję do życia w pełni życiem i misją Instytutu. Neoprofeska włącza się z otwartością w życie wspólnotowe, normalne miejsce wzrostu i kontynuacji procesu formacyjnego.

FORMACJA CIĄGŁA

Zadaniem formacji ciągłej jest doprowadzenie do końca drogi nawrócenia zapoczątkowanej podczas formacji początkowej, dokonuje się to poprzez życie naszą profesją zakonną w celu zachowania trwałej młodości ducha. Dla pogłębiania naszej formacji, podejmiemy się obowiązków ze szczerością i hojnością, będziemy sprawdzać, jak wykorzystujemy dary, którymi nas Pan obdarzył oraz jak wygląda nasza otwartość na bycie narzędziem opatrzności w Jego dłoniach.

PREGHIERA PER LA VOCAZIONE

Boże nasz Ojcze,
dziękujemy Ci za dary mądrości i miłości, które ofiarowałeś Kościołowi i całej ludzkości przez naszą historię
Córek Bożej Opatrzności.
Spójrz na nas ponownie, abyśmy, jak Matka Elena Bettini, umiały wkraczać na nowe ścieżki, które otwierają na Ewangelię Opatrzności.
Tchnieniem Twego Ducha oświecaj nasz umysł, umacniaj wolę i otwieraj serca wielu młodych dziewcząt, aby pociągnięte przez Chrystusa,
ubogiego, posłusznego i czystego, rozumiały piękno i potrzebę ukazywania wszystkim
Jego oblicza jako Syna posłusznego woli Ojca.
Maryjo, Matko Bożej Opatrzności, naucz nas głosić światu, że Bóg jest Ojcem, Opatrznością, Miłością dla każdego stworzenia.

Amen

©OFICJALNA STRONA CÓREK BOŻEJ OPATRZNOŚCI
Via Matteo Bartoli, 255 – Roma – Italia
fdpcuria@tin.it