ZAŁOŻYCIEL

Ojciec Tommaso Manini

1803

Narodziny

1803

Przychodzi na świat 7 maja w Reggio Emilia, jego rodzice to Pietro i Giuseppina Rocca.

1822

„TAK”

W wieku 19 lat wstępuje do Instytutu Kleryków Regularnych Świętego Pawła, gdzie rok później składa uroczyste śluby zakonne w rodzinie barnabickiej.

1832

RODZI SIĘ NOWA MISJA

Ojciec Manini ma 26 lat i nosi w sercu zapał młodości poświęconej Bogu oraz charyzmatyczny ogień Założyciela. W obliczu codziennego widoku dzieci zdanych na łaskę i niełaskę ulicy, dnia 21 listopada, otwiera szkołę prowadzoną przez Monachelle di San Carlo, jak nazywano nas na początku.  Szkoła Opatrzności jest całkowicie bezpłatna, stanowi to zupełną nowość, która nie uchodzi uwadze prasy: „Prawdziwe widowisko na ulicy Via dei falegnami robią kobiety z ludu ze swoimi źle wychowanymi i hałaśliwymi córkami”.

1835

GODZINA POŻEGNANIA

GODZINA POŻEGNANIA

Zostaje mianowany przełożonym w kościele San Dalmazzo w Turynie, musi opuścić Rzym i dopiero co założony instytut, ale zawsze będzie nosił go w sercu z ojcowską miłością. Żegna swoje córki, błogosławiąc je po kolei: „Nie należycie do siebie, ani do nikogo innego; należycie do Boga. Miłość, jaką darzycie Pana, pouczy was i poprowadzi w tym hojnym dziele, abyście mogły powiedzieć, jak święta oblubienica: mój Umiłowany jest cały mój, a ja jestem cała Jego”.  Bądźcie wierne Oblubieńcowi, odważne w przeciwnościach, pełne gorliwości dla dobra bliźniego. Miłość i jedność między wami, miłość wobec wszystkich…”

1848

NOWE WYRZECZENIE

Prosi Stolicę Apostolską o pozwolenie na opuszczenie Zgromadzenia zakonnego, aby zająć się leciwą mamą w Wenecji; dokument papieski zezwala mu na pełnienie posługi w charakterze kapłana diecezjalnego.

1855

PROBOSZCZ W WENECJI

Patriarcha Wenecji powierza mu parafię SS. Ermagora e Fortunato, gdzie całkowicie się angażuje, jednak po trzech latach stan zdrowia zmusza go do przeniesienia się do Monzy, do rodzącego się Instytutu Sakramentek, którym kieruje duchowo przez osiem lat.

1863

POWRÓT DO SWOJEJ RODZINY ZAKONNEJ

Dnia 18 maja, po śmierci matki, o. Manini wraca do swojej rodziny zakonnej. Należy do wspólnoty w Collegio di Santa Maria di Carrobiolo w Monzy, gdzie gorliwie posługuje w konfesjonale w kościele oo. Barnabitów oraz w tym Córek Miłości.

1865

KONSULTOR PROWINCJONALNY

W czasie kapituły generalnej o. Manini zostaje wybrany konsultorem prowincjonalnym, proboszczem domu w Carrobiolo oraz mistrzem nowicjatu.

1869

ZAPADA W CHOROBĘ

Zapada na ciężką chorobę zwaną puchliną wodną, lekarz zaleca mu wyjazd z Mediolanu, by oddychał zdrowym powietrzem, dlatego udaje się do Martinengo koło Bergamo do swojego przyjaciela mons. Sinibaldo Conti.

1872

UMIERA W MARTINENGO

Bolesną chorobę przeżywa w duchu wielkiej wiary, umiera w Martinengo (Bergamo) dnia 2 kwietnia.

©OFICJALNA STRONA CÓREK BOŻEJ OPATRZNOŚCI
Via Matteo Bartoli, 255 – Roma – Italia
fdpcuria@tin.it