Charyzmat i Duchowość

Charyzmat

Nasz Charyzmat rodzi się ze stron Ewangelii Opatrzności, określa go priorytetowe poszukiwanie Królestwa Bożego w ufnym i synowskim zawierzeniu miłującej opatrzności Ojca, który karmi ptaki niebieskie i wspaniale przyodziewa polne kwiaty (Zob. Mt 6, 26-34)

Duchowość

Nasza duchowość jest zakorzeniona w dziecięcej i ufnej relacji do Bożej Opatrzności, zawierzając Ojcu z Chrystusem i jak On, obecny w Eucharystii, w Słowie, w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania, w Maryi, Matce Bożej Opatrzności oraz w braterskiej wspólnocie.

 

 

DUCHOWA CHARAKTERYSTYKA CÓREK BOŻEJ OPATRZNOŚCI

 

  • Ufne zawierzenie się dłoniom Ojca, świadczenie o Jego opatrznościowej miłości do każdego stworzenia.
  • Synowska miłość do Maryi, Matki Bożej Opatrzności, Matki, która trzyma nas za rękę i prowadzi po ścieżkach Opatrzności.
  • Żyć dniem dzisiejszym, otwierając serce na Boże niespodzianki, wolne od niepokoju o jutro, ponieważ życie każdego stworzenia jest w rękach wszechmogącego Boga, który jest Ojcem, Miłością i Opatrznością.
  • W każdej sytuacji zdumiewać się byciem ukochanymi córkami i doznawanym przebaczeniem, aby świadczyć światu o pięknie i bezinteresowności dziecięctwa Bożego.
  • SRodzinna pogoda ducha, prostota i łagodność w codziennych braterskich relacjach, „nosząc jedne ciężary drugich”.
  • Umiłowanie „pokory Krzyża Jezusa Chrystusa”.
  • Życie przynależnością do Kościoła w synowskim posłuszeństwie Ojcu Świętemu za przykładem naszej Matki Założycielki.
  • Z prostotą maluczkich przyjmować codziennie Boże dary, aby dzielić się nimi z bezinteresowną miłością.
SIOSTRY, KTÓRE JUŻ ODESZŁY, ALE POZOSTAŁY W NASZEJ PAMIĘCI

©OFICJALNA STRONA CÓREK BOŻEJ OPATRZNOŚCI
Via Matteo Bartoli, 255 – Roma – Italia
fdpcuria@tin.it