Doroczna konferencja
Dla Sióstr Z Włoch i Polski
Sobota 22 grudnia 2019 r