31 sierpnia 1921 r. Wspólnota zamieszkała przy Via dei Coronari w Rzymie przeniosła się na Via Tuscolana, która była wówczas tylko bardzo biedną dzielnicą, kontynuowała misję edukacyjną śladami Założycieli.