Ojciec Założyciel – ks. Lodovico Tommaso Manini

Pod koniec 1871 roku ostatnie miesiące przeżył bardziej niż kiedykolwiek „z ufnością oddany miłującej Opatrzności Bożej”, jak zaszczepił w swoich córkach. Po przyjęciu sakramentu chorych z wzorową pobożnością umarł spokojnie po południu .

Założycielka Matki  Czcigodna Matka Elena Bettini

Nastał świt 21 grudnia 1894 roku, Elena Bettini wpatrując się w krucyfiks w pokoju, powoli i wyraźnie wypowiedziała swoje ostatnie słowa: „Oto jestem, biedny jak Ty Panie! Jezu … Maryjo … Józefie!