Wojewódzkie Spotkanie Katechetów 2023
Merida-Yucatan

Chrystus puka do twoich drzwi, doświadczenie misyjne, prawdziwe doświadczenie duchowe, zawsze inne, zawsze wyjątkowe i oryginalne.

Prowincjalne spotkanie katechetów odbyło się w Meridzie w XXI wieku, po 4 latach przyszła kolej na nasz stan Jukatan, aby z radością w sercu przeżywać doświadczenie synodalności. Pracując w grupie katechetycznej miałam też okazję po raz pierwszy uczestniczyć w spotkaniu, były to dni wielu przeżyć. Obecnych było kilka stanów diecezji (Quintan Roo, Campeche, Tabasco i Yucatan). W spotkaniu wzięło udział nieco ponad tysiąc katechetów.

Hasło, które zostało wybrane na XXI Wojewódzkie Spotkanie Katechistów 2023 brzmiało: „Katecheci w Jezusie, słuchamy, przyjmujemy, promujemy wszystkich”, którym chcemy wyrazić naszą identyfikację z Tym, który nas powołał, wypełniając mandat mocy aby dotrzeć do każdego. To był dla mnie zaszczyt móc uczestniczyć w tym spotkaniu, jestem pewien, że był to prezent dla każdego z katechetów w naszej parafii i województwie. Słuchanie, przyjmowanie i promowanie wszystkich katechetów w Jezusie to słowa, które odzwierciedlają przesłanie papieża Franciszka, aby zmotywować ich do refleksji i szukania dobra Kościołów i diecezji, a także znaczenia wspólnego kroczenia i wielkodusznej odpowiedzi na wezwanie Pana , aby dowiedzieć się więcej z jego słowa, a zwłaszcza dać świadectwo o tym wspaniałym darze otrzymanym dzięki łasce Bożej.

Spotkanie rozpoczęło się intronizacją Słowa Bożego, czyli (procesją Pisma Świętego). Następnie kontynuowano inne momenty, kontynuując oprawę, godzinę świętą, różne tematy, a każdy dzień kończył się Mszą św. Niektóre tematy były bardzo interesujące, a ten, który przykuł moją uwagę to „Wychowanie do słuchania jak Jezus” przez kontemplację Jezusa, odkrywają chrześcijański styl słuchania w obliczu krzyków i zgiełku dzisiejszego świata i są zachęcani do życia w swoją posługę ewangelizacyjną, aby świadczyć o bliskiej obecności Jezusa w tych realiach. Innym tematem, który również skłonił mnie do refleksji, jest „Forma do słuchania i głoszenia tym, którzy są daleko”, aby rozpoznać wezwanie, które kieruje do nich Jezus, aby byli gotowi wysłuchać wszystkich i zastanowić się nad peryferiami egzystencjalnymi i ideologicznymi, jakie proponuje dzisiejszy świat aby móc przyjąć tych, którzy są dalej, podkreślając godność osoby w perspektywie Ewangelii. Tak więc w ciągu tych 3 dni były różne tematy, tematy były przedstawiane przez różnych biskupów diecezji, w prosty i zrozumiały sposób. Ostatniego dnia odbył się pochód delegacji w strojach regionalnych, tańce i dostarczanie poczty. Były to dni wielkiego bogactwa nauki. Spotkanie zakończyło się Mszą św., którą odprawił Arcybiskup Prowincji Jukatan Rodríguez Vega, któremu towarzyszyli biskupi diecezji Tabasco, Campeche, Quintana Roo i biskup pomocniczy Jukatanu. Podsumowując, mogę powiedzieć, że te kursy pomagają mi w dalszym uczeniu się nowych rzeczy, w lepszej służbie apostolskiej. Na koniec pragnę zachęcić wszystkich, którzy czują się powołani do tej misji ewangelizacyjnej, aby nie dali się pokonać przeszkodom, ponieważ Bóg zawsze obdarza nas swoją łaską. Dziękuję Panu i mojej delegacji za te możliwości, które daje mi na drodze życia.

©OFICJALNA STRONA CÓREK BOŻEJ OPATRZNOŚCI
– Via Matteo Bartoli, 255 – Roma – Italia
fdpcuria@tin.it